Forneboda vänner

STIFTELSEN

Forneboda vänner

FORNEBODA ÄR EN AV DE UNDERBARA platser, som är värd att bevara för framtiden. Det säregna huset med tillhörande trädgård byggnadsminnes-förklarades därför 1994.
Anläggningen drivs nu av en stiftelse, vars syfte är att bevara och utvckla den kulturella särart som sedan ett drygt sekel kännetecknar Fornebodatrakten.

STIFTELSENS VISION är att på Forneboda skapa ett kulturellt och konstnärligt centrum med bred förankring hos allmänheten, en mötesplats där alla kan känna sig hemma.

BLI VÄN MED FORNEBODA
Du kan stödja Fornebodastiftelsens arbete på många sätt; som inspiratör och idégivare, som länk i kontaktnätet, genom att delta i det friv

SOM VÄN TILL FORNEBODA FÅR DU
· information om allt som händer under året
· rabatt på utvalda aktiviteter inklusive hyra av
Fornebodastugan, men framför allt möjligheten att
glädjas åt ett levande Forneboda.

Du måste inte bo i Kyrkhult för att vara med – Fornebodastiftelsen välkomnar alla som intresserar sig för att hålla vårt kulturarv levande.

Så blir du vän med Forneboda
1 - Skicka ett mail till Fornebodastiftelsen elisabeth.jonsson.1950@gmail.com med namn, adress och e-postadress.
2 - Betala medlemsavgiften på vårt bankkonto
8180-2-853 220 193-3

MEDLEMSAVGIFT
100 kr i årsavgift för privatpersoner
150 kr i årsavgift för familj
500 kr i årsavgift för företag

Kom ihåg att skriva ditt namn vid inbetalningen.
När vi har registrerat din betalning skickar vi en bekräftelse tillsammans med ditt medlemskort.