historia2

FÖDDA I SKÅNE
Georg Gauffin var född i Simrishamn 1834 och son till en apotekare. Georg blev också apotekare och förestod apoteket i Kristianstad 1857-1868. Hustrun Alma var född i Kristianstad och dotter till rådmanN. Areschoug och hans maka, född von Ber-gen. Alma och Georg Gauffin gifte sig 1858.
Åren 1868-1875 var han föreståndare för ett apotek i Norrköping, och från 1875 direktör för Apotekar-nes Mineralvattenfabrik i Stockholm. Georg Gauffin var en stillsam och nobel man, och när det gällde Fornebodas utveckling och skötsel spelade han en mycket undanskymd roll.

Han överlät detta helt till hustrun Alma. Fru Gauffin, eller ”Fornebo-dafrun”, blev också ett mycket välkänt begrepp långt utanför Kyrkhults gränser.

STORA VILLAN
Fru Gauffin lät bygga många hus på Forneboda-området. Paret Gauffins gode vän Arthur Hazelius, Nordiska museets och Skansens grundare, ritade en pampig villa i norsk herrgårdsstil, kallad Stora Villan.

Den uppfördes helt nära den andra byggnaden som Hazelius troligen också ritat.

I Vår Hembygd 1990 berättar Hanna Håkansson barndomsminnen från Forneboda, och i artikeln återges också vad hennes syster Elsa Larsson skrev i Kyrkhultsboken 1940 om fru Gauffin och Forne-boda. Jag hänvisar till denna artikel, där makarna Gauffin skildras på ett bra sätt, men jag vill ändå här återge en del av Hanna Håkanssons beskrivning över Stora Villan:

”....Vid framsidan var en terrass och innanför den en hall, som var säregen och trivsam.


Fornebodastugan. Ovan· Fru Gauffin på verandan.
Till höger: Interiör från omkring 1918.

Fru Gauffin reste runt i bygden och köpte in mängder av fina allmogeföremål, textilier och annat värdefullt som hon möblerade sina byggnader med.