stiftelsen

FORNEBODASTIFTELSEN
1994 bildades Fornebodastiftelsen som idag ansvarar för Forneboda. Det gamla unika huset renoverades och Forneboda blev byggnadsminnes-förklarat.
I stiftelsestyrelsen ingår representanter för Kyrkhults hembygdsförening, Olofströms kommun och Blekinge museum.

STIFTELSENS ÄNDAMÅL ÄR:

  • att bevara och utveckla den kulturella särart som kännetecknar Fornebodastugan och dess omgivning
  • samt förknippar den med familjen Eldhs stora konstnärsskap.

BLI VÄN MED FORNEBODA

LÄS MERA ...

STIFTELSENS STYRELSE:
Ordförande:
Margrethe Petersen, Nebbeboda

Kassör:
Hans Jonsson, Olofström

Övriga ledamöter:
Rolf Persson, Kyrkhult
Jerry Lilja, Olofström
Ann-Marie Strömberg, Slagesnäs
Krystyna Antkiewicz, Olofström

Suppleanter:
Kent Kullman, Olofström
Marie-Louise Mimmi Nilsson, Skälmershult

Foton från den umfattende renoveringen 1995 inomhus.