historia

HISTORIA

Epoken Alma och Georg Gauffin

Text Jan Ottosson

Det var sommaren 1887 allt började. Paret Alma och Georg Gauffin från Stockholm besökte Tulseboda brunn som badgäster. Georg Gauffin var direktör och grundare av Apotekarnes Mineralvattenfabrik. Paret hade några år tidigare mist sitt enda barn, nioåriga dottern Alma.Sorgen var mycket stor, och när de som badgäster promenerade i de vackra omgivning-arna kring Kyrkhult, kom de bland annat till en vacker plats på östra sidan av dåvarande Gårdsjön. Där såg de Kyrkhults kyrka spegla sig i vattnet på motsatta sidan av sjön. ”Den här bilden har jag sett i en dröm. Här vill jag bygga mig ett hem”, sade Alma Gauffin till sin make.
Sagt och gjort. Efter samtal med dåvarande markägaren Ola Larsson i Tulseboda lyckades de få köpa ett rejält markområde vid sjön.

Här lät man 1888 uppföra den märkliga byggnad som fortfarande finns bevarad på platsen. Fru Gauffin kallade platsen för Forneboda, och Forneboda fick också ge namn åt sjön.